Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Kto i jak może zostać audytorem

Kto to jest audytor?

Zazwyczaj jest to wyspecjalizowany księgowy, ekspert rachunkowości, jaki na podstawie odpowiedniej licencji ma prawo do:

Definicyjnie tytułem audytora określa się osobę oceniającą, przeprowadzającą kontrolę.

Osoba tego typu - zatrudniona w korporacji czy działająca jako fachowiec zewnętrzny - może również doradzać w kwestiach rachunkowo-księgowych.

Czym różni się audytor od zwykłego księgowego?

Audytora od zwykłego księgowego odróżnia szersze spojrzenie na finanse kontrolowanej firmy. Jest (w każdym razie powinien być) on wielokrotnie niezależnym biegłym czy też rewidentem, jakiemu powierza się kontrolę i sporządzanie raportów w dziedzinie nie jedynie finansowej, ależ jeszcze np. energetycznej, informatycznej czy też transportowej (audyt branżowy).

Biorąc pod uwagę wąskie specjalizacje, w których poruszają się audytorzy branżowi, powinni oni być profesjonalni przy tym w swoich dziedzinach jak też w księgowości.

Wartościowy audyt

Konieczna jest tu co więcej spora wiedza prawna oraz administracyjna, przeto najwłaściwiej dobrze sprawuje się takiej profesji ekonomista, finansista czy też prawnik. Audytor ma obowiązek być szalenie odpowiedzialny we własnych opiniach, z powodu tego, iż mają okazję one służyć pewnym organom oraz instytucjom (np. urzędom skarbowym czy też zarządom) do wydawania decyzji.

W zawodzie audytora niezbędne są:

analityczny sposób myślenia,

staranność oraz rzetelność,

cierpliwość oraz uczciwość

a ponadto umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji finansowych w korporacji.

Dlatego od audytora wymaga się zakończenia studiów wyższych oraz kursów wysokospecjalistycznych w dziedzinie audytu oraz kontroli finansowej. Kurs ze sfery bankowości oraz funduszy ze specjalnościami audytorskimi są teraz prowadzone poprzez akademie ekonomiczne, uniwersytety oraz niepaństwowe szkoły wyższe.

Certyfikowani audytorzy

Coraz powszechniejsze staje sie a przy tym uzyskiwanie certyfikatów potwierdzających posiadane umiejętności zawodowe, np. Audytora Oraz ewentualnie Ii stopnia - wydawanych poprzez Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej (PIKW); czy też Certified Internal Auditor (CIA), Certified Financial Services Auditor (CFSA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certified Information Systems Auditor (CISA), i in. - jeśli mówimy o standardach międzynarodowych.

Wymogi

Ogólne wymogi, które ma obowiązek zrealizować kandydat na audytora określa ustawa o finansach powszechnych. Powinno się przeto mieć obywatelstwo ojczyste, wyższe wykształcenie, pełną łatwość do działania prawnych jak również skorzystać z pełni praw powszechnych, nie można też zostać karanym za przestępstwa popełnione umyślnie. Opłaciłoby się też złożyć z pozytywnym rezultatem egzamin przed komisją powołaną przez Ministra Finansów.

Uprawnienia

Audytorzy mogą świadczyć usługi jako niezależni eksperci - biegli rewidenci. Dlatego za to powinno się zjednać odpowiednie upoważnienia - do zdobycia stanowiska oraz tytułu rewidenta niezwykle konieczny jest państwowy test oraz minimum pięć lat praktyki księgowej, z kolei do stanowiska biegłego rewidenta - dodatkowo jeden test państwowy oraz członkostwo w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.