Archiwum kategorii: Eksploatacja promiennikow

Promienniki elektryczne, a budynki z materiałami łatwopalnymi.

Magazyny przemysłowe, które przechowują materiały łatwopalne bez dwóch zdań wymagają odrębnych zasad bezpieczeństwa niż w przypadku zwykłych przechowalni produktów. Przede wszystkim nie można mieć tutaj do czynienia nawet z zalążkiem ognia, ponieważ może to grozić poważnym pożarem. Jest jednak i na to sprawdzony sposób jeśli chodzi o ogrzewanie pomieszczeń zimą. A ten sposób nazywa się: promienniki elektryczne oraz katalityczne promienniki gazowe.

Promienniki elektryczne oraz katalityczne promienniki gazowe powinny być zawieszone na dużej wysokości. Takie wymagania są kreowane tym, że urządzenia nagrzewają się w bardzo szybkim tempie do niewyobrażalnie wysokich temperatur. Optymalnym rozwiązaniem na pewno są katalityczne promienniki działające na gaz, ponieważ funkcjonują one bez płomienia.

Ważnym aspektem przy promiennikach elektrycznych, a już na pewno w przypadku katalitycznych promienników gazowych jest to, że mają miejsce tutaj procesy mieszania powietrza z gazem. Nagrzewanie obiektów następuje przez promieniowanie cieplne. Dlatego mówi się nie tylko o oszczędnym systemie grzewczym przy pomocy wszelkich promienników, ale również bardzo bezpiecznym. Stosowanie ich w magazynach z materiałami łatwopalnymi jest zatem wskazane.