Promienniki elektryczne są częścią kurtyn powietrznych.

Kurtyny powietrza to urządzenia, które zainstalowane są w każdym większym budynku bądź pomieszczeniu. Szczególnie w tych pomieszczeniach, w których często dochodzi do otwierania drzwi wejściowych. Najlepszym przykładem zastosowania tych urządzeń będzie galeria handlowa. Do każdej jest przynajmniej kilka głównych wejść a do tego jeszcze kilka dodatkowych - bocznych. Chcąc objaśnić zasadę działania przyjmijmy, że wewnątrz galerii handlowej jest ciepło, a na zewnątrz panuje zima, a więc minusowa temperatura.

Kurtyny powietrzne, w skład których wchodzą głównie promienniki elektryczne, zamontowane są nad drzwiami wejściowymi bądź po bokach. Wraz z promiennikami elektrycznymi na działanie kurtyn składają się również bardzo mocne dmuchawy. Ogólnie, działanie tego urządzenia można porównać do legendarnej farelki.

Jednak zadaniem kurtyn powietrznych nie jest tylko ogrzewanie wchodzących do wziętej dla przykładu galerii. Główne zadanie to oddzielenie ciepłego powietrza panującego wewnątrz od zimnego powietrza na zewnątrz. Dzięki kurtynom nawet częste otwieranie się automatycznych najczęściej drzwi wejściowych nie powoduje absorbowania zimnego powietrza z zewnątrz do środka.

Działanie kurtyn powietrznych jest istotne dla panującej wewnątrz dużych budynków temperatury. Promienniki elektryczne umieszczone w nich zagrzewają ścianę powietrza do temperatury, przez którą zimniejsze powietrze z zewnątrz nie ma prawa się przecisnąć. Dzięki urządzeniom tego typu możemy zapobiegać stratom ciepła przy dużej wentylacji pomieszczeń.